fbpx

Подводните камъни

Веднъж пътник на кораб забелязал безчисленото множество малки и големи подводни скали, с които било осеяно морето. Той запитал кормчията:
– Господин кормчия, как успявате да преминете през това множество скали? Сигурно познавате всеки камък, за да можете да го заобикаляте.
– Не, – отвърнал кормчията,- камъните не познавам, но познавам най-дълбоките места, през които може безопасно да се преведе кораба.