fbpx

Отглеждане на лимец

В България няма традиции в отглеждането му, но досегашният ни опит показва, че Лимецът вирее на всякакви почви, дори и на изоставени такива. Добивите му са чувствително по-ниски спрямо другите пшеници. Най-голямото му преимущество е, че е запазен видът му и това го прави устойчив – не боледува и не се налага при отглеждането му да се използват пестициди и хербициди.

Силата на Лимеца в сравнение с другите пшеници се състои в ненамесата на човека чрез селекция. При конвенционалната пшеница в резултат на човешката намеса се наблюдава разбалансиране на растенията, вследствие на което те боледуват и се налага да се третират с хербициди и пестициди. Именно в това се състои основното предимство на Лимеца и позволява отглеждането му да става по екологичен начин.
Предизвикателства при отглеждане на лимец

Павлина Любенова в качеството си на агроном на БГ АГРО споделя наблюдения и опит от предизвикателството на четиригодишното отглеждане на лимец.

 

Предимства:

Непретецензиозна култура

Лимецът може да се засява на различни почвени типове, тъй като не е взискателен към  тях. Подходящ е за отглеждане и при по-бедни на хранителни вещества и органично вещество почвени различия.

Предшественик

Добър предшественик за лимеца  е този, който оставя почвата в добро структурно състояние и чиста от плевели. Важно е да се знае,че ако предшественикът е ръж или пшеница в почвата остават семена, които се развиват едновременно с тези на лимеца. Развилите се  растения /самосевки/ от ръж или пшеница не са устойчиви на различните видове главни и мораво рогче, за разлика от лимеца. По време на жътвата семената от лимец могат да бъдат замърсени с болни семена от самосевките и склероции от мораво рогче.

Начин на сеитба

Лимецът  не изисква специална подготовка на почвата за сеитба различна от традиционната сеитба на слята повърхност — използвана при повечето зърнено-житни култури. Достатъчно е към момента на сеитба състоянието на почвата да улесни и гарантира качествен сеитбен процес, осигуряващ в последствие дружно поникване на семената.

Срок на сеитба

Срокът на сеитба обичайно започва от последната 10-дневка на септември и продължава до края на първата 10-дневка на октомври. Ранната сеитба е за предпочитане, тъй като лимецът е с по-дълъг вегетационен период в сравнение с пшеницата. В зависимост от конкретните метеорологични особености на производствената година, дори и по–късно засят лимецът дава добри резултати.

 Дълбочина на сеитба

Семената се сеят на дълбочина 3-4 см в повърхностния почвен слой.

 Посевна норма и гъстота

Оптимална е сеитбена норма от около 420-450 броя семена/м2.

 Торене

Тъй като лимецът е непретенциозно в хранително отношение растение, за постигането на добри добиви не е необходимо внасянето на допълнителни количества минерални торове.

Препоръката ни е да не се използват торове за да се запазят ценните качества на лимеца. Нещо повече, наши колеги експериментиращи в отглеждането на лимец споделят, че едностранното азотно торене предизвиква ранно полягане на посева и впоследствие силно затруднява жътвата.

Растителна защита

При отглеждането на Лимеца не са необходими фунгициди и инсектициди, както за предварително третиране на семената, така и по време на вегетация. Той е устойчив на болести и неприятели. Тази защита е генетично заложена в семената.

Лимецът не се третира по никакъв начин с химикали за защита – нито семената, нито посева, поради естествената защита, която растението притежава в ботаническо отношение, а именно: семената са с твърда покривна люспа, класът е с плътно положени зърна. По тази причина лимецът е здраво растение, което не боледува от нищо.

 Грижи по време на вегетация

През есента по време на вегетация не са необходими никакви грижи.

 

Недостатъци:

Добив

В сравнение с конвенционално отглежданите житни култури при лимеца добивите от декар са по-ниски. Нашите добиви от лимец за 2012 г. са 270 кг/дка, като след почистване на семената от всякакви примеси реалният добив възлезе на 250 кг/дка.

Сеитбен материал

Към момента на пазара има недостиг на качествени семена за сеитба, които да се предлагат на зърнопроизводителите. По наша прогнозна информация миналата година в страната са били засети едва около 10 000 дка, което е нищожно на фона на цялото земеделие. Тази година сме приготвили малка партида качествени семена за сеитба, като за следващата година имаме намерение да подготвим и разпространим повече.

Подготовка на семената за човешка консумация

При подготовката на семената за човешка консумация, освен обичайното почистване от всякакви примеси, се налага и допълнително премахване на специфичната за лимеца твърда люспа. След олющване на зърната чрез специализирана машина за олющване от всеки 100 кг неолющен лимец остават между 40 и 50 кг. почистени. Дружеството ни притежава една от малкото такива машини в България (внос от Австрия), с която олющваме собствената продукция от лимец и предлагаме услуга на клиенти за олющване на техни партиди лимец.

Благодарение на предимствата си лимецът е не само изключително ценно растение, но позволява отглеждане на здравословен продукт, изключващ прилагането на препарати за растителна защита (хербициди, инсектициди, фунгициди, акарициди, родентици и пр.) и минерални торове.

БГ АГРО вижда в лимеца една алтернатива за земеделските производители в България, които могат да включат още една култура в сеитбооборота си, което би им гарантирало стабилен добив в условия на резки климатични промени.

 

__________________________________________________________________

Благодарим на БГ АГРО за споделянето на статията.
www.limec-bgagro.bg