fbpx

Органичното земеделие превъзхожда конвенционалното

Органичното земеделие превъзхожда конвенционалното

30-годишно проучване на конвенционални и органични методи за земеделие, проведено от Института Родейл в Пенсилвания, показва, че органичното земеделие дава по-добри резултати от традиционното по всички показатели.

Институтът Родейл, неправителствена организация, посветена на проучвания, свързани с органичното земеделие, твърди, че Изпитването на земеделските системи (FST)®, проведено от тях, е най-дългото проучване, сравняващо органичното земеделие с конвенционалното, при което се използват химически торове.

Проучването започва през 1981 г. с цел да установи какво се случва при прехода от химично към органично земеделие.

Институтът Родейл твърди, че след началния спад на добивите през първите няколко години на преход, органичната система постепенно се възстановява и започва да дава същите, а дори и по-високи добиви в сравнение с конвенционалната система. С времето FST се насочва към сравняване на дългосрочния потенциал на двата метода.

Факти:

  • Добивът при органично земеделие е сравним с този при конвенционалното.
  • Органичното земеделие дава по-добра реколта в години на суша. При органичното земеделие нивото на подпочвените води се възстановява и оттичането се намалява.
  • Органичното земеделие не намалява, а повишава съдържанието на органични вещества в почвата и така я превръща в една по-устойчива система. При органичното земеделие здравето на почвата се повишава с времето, докато при конвенционалното не настъпват никакви промени.
  • Органичното земеделие е по-ефикасно и използва 45% по-малко енергия.
  • При конвенционалното земеделие се отделят 40% повече парникови газове.
  • Органичното земеделие е по-печелившо от конвенционалното.

Органичното земеделие помага и за развитието на местните общности, като създава нови работни места. Проучване на ООН показва, че органичното земеделие създава 30% повече работни места на хектар в сравнение с неорганичното. При органичното земеделие по-голяма част от парите остават за местните хора, вместо да попадат в ръцете на собственици на големи корпорации.”

Проучванията на Родейл показват, че органичните култури са по-устойчиви. В години на суша органичната царевица дава 31% повече реколта в сравнение с генномодифицираните „устойчиви на сушата” сортове, които дават от 6.7 до 13.3% по-високи добиви в сравнение с конвенционалните (немодифицирани) сортове.

Коментирайки доклада, Пол Хенли от СтарФеникс посочва, че от гледна точка на фермерите, доходите са по-важни от добивите, а в тази област органичната продукция значително превъзхожда конвенционалната.

„30-годишното проучване показва, че органичните системи са близо три пъти по-печеливши от конвенционалните. Средните нетни приходи от органично земеделие са $558 на акър на година, а при конвенционалното – само $190. По-високите приходи се дължат на надценката, която потребителите са склонни да платят на фермерите за органичната продукция.”

Хенли допълва: „Световната общност за продоволствена сигурност, която се фокусира върху бедните фермери в развиващите се страни, постепенно се насочва към органично земеделие. Множество независимо проучвания показват, че дребното, органично земеделие е най-доброто решение за изхранването на света днес и в бъдеще.”


Автор: Рослава Стоянова по материали от www.wakeup-world.com

Благодарим за статията на списание “Органично”.