fbpx

Връзка с великото космическо съзнание

Здрав живот - Връзка с великото космическо съзнание

Сега като ученици, пред вас седи великата задача всяка сутрин да употребите две минути от времето си за връзка с великото космическо съзнание. Две минути през деня, използвани правилно, съставят истински ден. Като умножите 365 деня по две минути, ще получите 12 часа. Значи, истинската работа през годината се равнява на тия 12 часа, или половин ден. Този половин ден ще ви донесе големи богатства… Първата минута ще мислите за Любовта си към Бога, а втората минута – за Любовта си към ближния си… В неделя, рано сутринта, преди да е изгряло слънцето, целият клас, без изключение, ще дойдете на “Изгрева”, да приложим закона “за двете минути”. Който е готов да изпълни този закон, той е ученик. Първата минута ще мислите върху първия закон: “Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърдце, с всичкия си ум и с всичката си сила!” Ще мислите само върху тия два закона, а всичко друго ще оставите настрана. Ще мислите само – нищо друго. Кашлици, смущения, болки – всичко ще забравите. Ще забравите даже и да дишате – всичко трябва да спре. – Може ли да стане това? – В Бога всичко е възможно.

 

“Връзка на съзнанието“, беседа държана от Учителя на 15 юни 1927 г.