fbpx

bTV – Истории за чудеса: Лековитите страници

Кратък филм за “Завета на цветните лъчи на светлината”.
“И повтарям: животът е сам по себе си прост и лесно можем да го придобием. Всички да отворим прозореца на нашата душа, та да може да влезе светлината и я озари. Тъкмо тия работи са, които Христос иска да урегулира и тази именно схема, която ви се дава, ще ви направи свободни.”

“… и Хрисотс дохожда да ни посочи тоя прост начин на приложение за наше улеснение. Той дойде в света да донесе новата светлина, да озари умовете на хората, които все Нему дължат за всевъзможната просвета и култура.””

“То са стихове от книгата Господня, така систематически изведени и наредени, щото при внимателни и багоговейно прочитане произвеждат всички краски, необходимо нужни за духовното подигане и усъвършенстване в пътя Господен.”

“Ние сме станали смешни пред небето и затова трябва да се събудим.”

“Прочетените стихове, когато съчетаем с известни лъчи на слънцето, тогава се добива полза и е верно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим.”

“Нека ние използваме светлината, защото всичко зависи от светлината, която е необходима за живота и през него ще прекараме всичките краски и тогава ще се обединят седемте духа и човек ще се върне към пърноначалния източник. Затова и Исус Христос слезе да научи човека.”

“…, а духовното тяло, което сега се сформира, трябва да се ползва от това, което му се дава.”

“Та този прост начин ще употребяваме сега – написаните стихове от Библията са лъчите на светлината и нея ние ще използваме.”

“Прочее, сега се дава това, та всички, които искате да работите, да приложите тия правила. Исус Христос е, Който иска да ги приложите. И това е първият урок, който приема да го изпълни, ще му го дадем, само че такъв нека да внимава, защото в случай, че не изпълнява, този урок ще има точно обратната сила – ще послужи за проклятие.”

“Тези са те основните краски, с които върви прогресът и цивилизацията на земята.”

“Като дойде Християнството, ние трябва да го изучаваме като една велика наука, а не като догма… За да се подигне светът, необходимо е да се разбере Христовото учение в Неговото пракическо приложение…”

Учителя

 

Завета на цветните лъчи на светлината