fbpx

Стани!

Дворец

Една източна притча разказва:

Един ученик попитал своя наставник:
– Учителю, какво би казал, ако узнаеш за моето падение?
– Стани!
–  А в някой следващ път?
–  Отново стани!
–  И колко дълго може да продължи това – да падам и ставам?
–  Падай и ставай, докато си жив! Защото тези, които са паднали и не станат са мъртви.