fbpx

Почвата живее

Pochva

Плодородната почва не се състои само от минерали и мъртъв органичен материал. А най-вече от дейността на безброй живи микроорганизми.

Всяка година 75 милиарда тона почва ерозират. По-голямата част от тях са земеделски земи, които биват обработвани неправилно. Това гласи доклад на ЕС.

Имам градина и я обработвам, за да задоволявам собствените си нужди. Наясно съм с компостирането, с тера прета, със значението на микроорганизмите, с това, че не трябва да оставям почвата гола, непокрита и т.н. Но всичко това все още не ми даваше чувството, че разбирам почвата.

Един ден, разхождайки се, видях две крави с общо тегло един тон. Но от какво се изхранват тези животни? От растенията на около декар пасище. Добре, това е ясно, но от какво се изхранват растенията? От фотосинтеза и вещества от почвата. Но какво всъщност е почвата? Минерали? Да, но най-горните й няколко сантиметра са много повече. Това е съвкупност от безброй миниатюрни живи организми, които живеят в органична и водна среда. Това се нарича хумусфера или просто хумус. Можем да го сравним с планктона в морето. Само една шепа хумус съдържа повече организми, отколкото звезди има в Млечния път. И ние познаваме само около 1% от тях и нямаме никаква представа от взаимовръзките между тях. Това, което обаче знаем, е че в хумуса се извършва трансформацията от един вид организъм в друг. Става дума за около 400 милиарда тона материя годишно. И всичко това се случва незабележимо в почвата, без да се създава боклук. Излиза, че на нивата ни има не само две крави, но и десет тона микроорганизми, които не само, че се грижат за преобразуването на организмите от една форма в друга (кръговрат на веществата), но и хранят растенията.

И какво излиза? С какво се хранят растенията? Предимно с живи организми, протоплазма. Тоест, така наречената минерална теория, според която изсипваме тонове изкуствени торове не само, че не храни растенията, но и убива микроорганизмите, с които те се хранят. Нека не забравяме и как възниква минералната теория под опеката на военната промишленост по време на и след втората световна война. Да споменем и факта, че с химическо торене успяваме да постигнем временно с 50% повече „продуктивност“ на почвата, но после тя отново пада. А в същото време за тези 50% хабим 400% повече енергия. Това обяснява и защо унищожаваме почвата на Земята, а и самата Земя, толкова бързо. Вече е и научно доказано, че растенията не се хранят само с минерали (аутотроф), а и поемат чрез кореновата си система и по-големи молекулни образувания и дори цели микроорганизми (хетеротроф).

Добре, ами какви са практическите приложения на това знание? Много просто – здрава почва, здрави растения, здрав човек. Нека да не забравяме значението на думата почва. От нея всичко заПочва. Без почвата няма живот. Знаейки, че почвата е живо същество, ние можем да започнем да се отнасяме към нея по съвсем друг начин. В основата е да се научим как да храним самата почва и да се грижим за нея. Това е задачата на земеделеца, върху която той трябва да се съсредоточи. Затова се казва и ЗемеДелие, а не растениевъдство или т.н.

С автора Манфред Вебер можете да се свържете на email m.weber@permadesign.de

Препоръчителна литература: „Humussph?re: Humus – Ein Stoff oder ein System“ от Herwig Pommeresche. Повече за автора и работата му можете да научите на страницата на хората и организациите, занимаващи се с пермакултура.

А ето и един любопитен проект на основата на книгата му: Стопанство Hollergraben. Публикациите от проекта могат да се намерят на Organic Eprints.

Друг много важен източник на информация са книгите на Raoul Heinrich Franc? и Annie Franc?-Harrar, които можете да намерите на страницата на създадената на тяхно име фондация.

Повече информация може да се намери и при търсене на думата Edaphon, която идва от старогръцки и означава „Животът в Почвата“.

Съкратен превод на статия от Списание Оуа – мисли различно, живей различно. Статията е написана от Манфред Вебер. Превод: ОМ – Създаваме и Взаимодействаме Отворено и Положително


Благодарим за статията на списание “Органично”.