fbpx

Окултни упражнения – ядене

Здрав живот - Окултни упражнения – ядене

Изпаднете ли в отрицателно състояние, направете опит да транс-формирате състоянието си по някакъв начин, чрез движения, чрез ядене и т.н. Забелязано е, че яденето уравновесява силите в човека. Видите ли, че двама души се карат, дайте им да ядат. Щом започнат да ядат, спорът престава. Значи, храната съдържа в себе си такива елементи, чрез които смекчава грубите и отрицателни сили в човека.

„Методи за самовъзпитание“, „Трите отношения“, стр. 240-241.

 

Като ученици спазвайте следните правила на живота – сутрин да се храните след изгрев Слънце, а вечер – преди залязването на Слънцето.

„Трите живота“2, „Методи на Природата“, стр. 21 .

 

Хората се оплакват, че не успяват в живота си. Те не успяват, защото се стремят към големи работи, към велики постижения. Стане ли въпрос да извършат някоя малка работа, те я избягват. За пример правили ли сте опит да видите с колко хапки хляб се нахранвате на обяд? Направете този опит за една седмица, да видите, когато ядете с голям апетит или когато ядете без апетит, колко хапки хляб ще употребите. Добре е човек да прави такива изчисления, да знае средно по колко хапки хляб употребява на обяд. Ще кажете, че това е дребна работа. Може да е дребна работа, но от нея зависи успехът на човека. Ако ученикът преяжда, не може правилно да решава задачите си. Изобщо когато умът или сърцето на човека са заети с някаква работа, той яде малко или никак. Първо свършва работата си, а после яде. Когато вярващият, религиозният иска да се моли на Бога, той нищо не яде. При такива случаи стомахът на човека трябва да бъде празен, за да могат умът и сърцето да възприемат правилно.

„Ключът на живота“3, „Разумни наредби“, стр. 134.

 

От устата зависи да бъдеш здрав. Ако си болен или неразположен, вземи една зряла круша и вкуси малко от нея. Като влезе в устата ти, вкусът на крушата ще произведе промяна в твоите чувства. Затова се иска интелигентност. Това се постига и със захар, и с чиста вода. Вземи една чаша гореща вода, тури парченце лимон, една, две бучки захар и пий. Неразположението ти веднага ще изчезне. Като влезе храната в устата, в човека стават чудеса. Ето защо бъдете крайно взискателни към храната. Никога не яжте храна, която не обичате. Храненето е особен род музика. От тази музика зависи здравето на човека. Отиваш при болен, искаш да му занесеш нещо за ядене. Занеси му само това, което той обича.

„Работа на Природата“, „Устата“, стр. 257.

 

Искате ли да се храните с чиста, здравословна храна, ще знаете, че не е безразлично как се приготвя хлябът, откъде се купува и т.н. Направете опит поне за десетина дена да се храните с хляб, приготвен от ваше жито, отгледано с любов, счукано със специален камък или на ваша воденица. Като правите хляб сами, ще видите разликата между вашия хляб и този, който купувате от случаен фурнаджия… Като ученици вие трябва да правите опити. Колкото добри да са резултатите на опитите, всеки опит може да трае 15-20 дена, не може да се продължава с години. Защо? Защото опитите изискват специални условия, външни и вътрешни. Опитите са ценни, понеже от тях човек се учи. Истинско знание е онова, което е придобито от опит, външен или вътрешен. За пример, като ви говоря за резултата от хляб, който човек си направи, аз съм убеден в силата и хранителността му, защото съм го опитал и сравнил с онзи хляб, който купувате от фурните. При това за водата, с която е месен хлябът, за огъня, на който е печен, също са спазени специални условия. Не е безразлично в кой час на дена е донесена водата; не е безразлично от коя гора и кога са донесени дървата; не е безразлично кога е замесен хлябът. Спазят ли се всички благоприятни условия, вие имате хляб, който крие в себе си магическа сила.

„Светото място“, „Типове и образи“, стр. 206-207.

 

Спазвайте следните правила в живота си: яжте чиста храна, пийте чиста вода, дишайте чист въздух, живейте в здравословна къща. Преди лягане мийте краката и ръцете си. Никога не лягайте с немити ръце и крака. Ако сте неразположени, не търсете причината вън от себе си, но направете нещо, да се облекчите. Измийте лицето, ръцете и краката си с топла вода. Ако неразположението ви не изчезне, окъпете се, разходете се на чист въздух. Не се критикувайте едни други, че този не е добър, онзи не е добър. Между онези, които търсят Бога, няма лоши хора, но има такива, които са в процес на узряване.

„Опорни точки на живота“, „Силните“, стр. 134.

 

Откъс от книгата „Окултни упражнения“. Издателство: „Бяло Братство“. Книгата е съставена от откъси от беседи, държани от Учителя.