fbpx

Къде се крият корените на болестта?

Геновева Георгиева

Корените на болестта се крият дълбоко в нас, в нашите по-фини тела. Какво имам пред вид? Човекът се състои от 4 тела (според някои източници те са 12 с 12 подтела, но Учителя казва, че в този си живот сме развили 4 от тях): физическо, емоционално (астрално), ментално и тяло на усещанията (причинно). Всъщност причината или коренът на всички болести се намира в причинното тяло или в усещанията на човека. Там, където частиците са най-фини и вибрират с най-голяма честота и амплитуда. Затова проблемите във физическото тяло не са причини за болестите, а само техни следствия. Например, ако имаме песъчинки в жлъчката, то причината за това обикновено е проявата на повече гняв, раздразнение и възбуда у човека, но хомеопатът трябва да разбере по какъв начин човекът преживява този гняв. Ако човек е гневен по природа или пък потиска гнева си може да се появят проблеми с жлъчката или черния дроб (зависи къде му е слабото място). В първите години това няма да се прояви на физическо ниво, защото нашата жизнена сила, която е интелигентна и разумна е достатъчно силна, за да държи болестите далеч от нас, но когато това продължи дълго, тогава тя постепенно започва да отстъпва.

Симилимумът е хомеопатично лекарство, което е максимално подобно на човека като цяло. То отговаря на неговите физически, емоционални, умствени оплаквания и специфично усещане по отношение на тях. Усещането е нещо нечовешко и като такова то нарушава хармонията на човешкото звучене в нас. Да открием симилимума на човека означава да стигнем до сърцевината му и да задействаме у него процес на цялостно изцеление – започвайки от нивото на усещанията, което кореспондира с нивото на душата. Понякога не можем да стигнем до точния симилимум, но ако сме достатъчно близо до него, ще можем да постигнем едно много високо ниво на здраве, осигуряващо на човека високо качество на живот и удовлетворение. Когато хомеопатът открие този симилимум, в човека настъпват големи промени на всички нива – „нелечимите болести” изчезват, емоциите се уравновесяват, умът започва да функционира правилно и действията на човека стават ползотворни и удовлетворителни, носещи му семейна, професионална и лична реализация.

 

Геновева Георгиева