fbpx

Плътта и Духа

цъфнало клонче

Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното в човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка, в растението, върху която става присаждането. Плътта е подложка, а духът – присадка, върху тази подложка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, т.е. присадката се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива. Когато соковете от подложката започнат правилно да се движат – нагоре към присадката, а тия, от присадката, се движат правилно – надолу, към подложката, животът се развива нормално. Тогава ние казваме, че борбата между плътта и духа е завършена. Това наричаме още “трансформиране на енергиите”. Всеки човек трябва да знае този закон и да го прилага в живота си.

 

Откъс от “Вечно благовестие“, беседа от Учителя, държана на 13 октомври 1929 г., София, Изгрев.