fbpx

Любовта е висш израз на хармонията

Любовта е висш израз на хармонията

Има един закон, който гласи така: „Две души, между които има любов, има съзвучие както между хармоничните тонове.” Следователно Любовта е висш израз на хармонията. Когато ти имаш тази Божествена любов, ти си в хармония не само с този и онзи човек, но с цялата вселена. Щом си в хармония с цялата вселена, тогава между вселената и тебе ще има приток на енергии, които ще се вливат в твоя организъм. Ти ще станеш притегателен център на космични сили от цялата вселена. Тези енергии ще внесат мощен подем, радост, блаженство, мир и хармония, живот и здраве в тебе. Те ще повдигнат здравословното състояние на твоя организъм, ти ще бъдеш здрав. Тази е причината, поради която човекът на Любовта ще има съвършено здраве. Има и друга, още по-мистична причина. При Любовта човек е в хармония не само с цялата вселена, с всички същества, но най-важното – човек е в хармония с Бога. Ако искате да сте в пълна хармония с Бога, станете дете на Любовта. Тогава ще бъдеш в съзвучие с Бога. А щом си в хармония с Бога, тогава всичко, което е в Бога, се прелива в теб. Бог е едничкият извор на живот. Тогава ти по никой начин не можеш да бъдеш болен. Има и други причини, поради които Любовта е здравословен фактор. За да ги разберем, ние трябва да знаем кои са основните причини на болестите. Това е безлюбието, разните тревоги, отрицателните състояния на съзнанието. Днешната тревога е утрешна болест. Днешното отчаяние, страх, гняв, омраза е утрешна болест. Явява се въпрос: Тези отрицателни състояния Любовта има ли ги? – Не. Любовта има това магическо свойство, че изгонва от човека всяко отчаяние, тревоги, смущения, гняв и пр. Любовта внася в човека едно небесно състояние на радост, блаженство. При Любовта се изгонват тези отрицателни състояния и тогава няма причина за болестите. Лекарите казват: „Ами къде останаха микробите? Чумата, холерата не могат ли да заразяват?” Любовта дава един имунитет на човека. Отрицателните състояния предразполагат организма към заболяване, а Любовта му придава имунитет и микробите не могат да го засегнат.

 

Боян Боев, 13.12.1947 г., София, Изгрев.