fbpx

Няма престъпна любов – размисли

сърце

„Няма престъпна любов“

Има една чудесна книжка с това заглавие със събрани мъдрости за любовта. Но и самото заглавие е една врата към светъл свят. Свят на любов. И колко прекрасно – няма престъпна любов. И как би могло да се престъпи безграничното и безкрайното. Само ограниченото и формираното може да бъде престъпено и да имаме престъпление.

Няма престъпна любов. Всичко, което може да бъде престъпено, не е любов. „Бог е любов, вечна безгранична…“

Престъпно може да бъде желанието за любов. Може да бъде нещо, което наричаме с думата „любов“, но всъщност то да не е. Самата любов – тя дава и в нея престъпление няма. Престъплението идва при ограничаването. Когато имаме граници, може да ги престъпим и да имаме нещо престъпно, но това не би било любов. Без значение думите, с които го наричаме.

В любовта, в даването, в пожертването – престъпление няма. Може да се вгледаме в много случаи и да видим, че там където има престъпление, има граници. А където има любов – тогава граници няма, за това и няма престъпна любов.

Разбира се, понякога всичко е много по-сложно и оплетено в нишка. И е чудесно, когато се научим да виждаме любовта вплетена във всичко. Тя е основното и същественото. Да работим с нея е красиво – свят на радост и светлина, без престъпления. А в другата част вече идват формите и всичко останало. Там престъпленията са на място, предвид границите.

В любовта престъпления няма. Любовта е прекрасна. Любовта е от Бога.

 

 

Мисли от Учителя за Любовта

В любовта няма никакъв грях. Любовта е от Бога. Всяка любов, която повдига човека, иде от Бога.

Любовта се проявява в живота извън времето и пространството. Тя не зависи от времето, нито от външните условия. Любовта идва от контакта на човек с Бога и се предава чрез вътрешен тласък, чрез вътрешен импулс.

Хората на любовта носят в себе си мир, радост и веселие. Където и да отидат, всички ги приемат с отворени сърца. Те не са невежи, нито горди или амбициозни. Те са смирени и искрени.

Любовта е единствената сила, която постъпва абсолютно безпристрастно. Тя отваря очите на хората, а не ги затваря. Който обича, вижда нещата ясно. Само чрез любовта може да познаете хората.

 

Още мисли от Учителя за любовта – „Няма престъпна любов“

 

Калоян Гичев, 15 май 2013 г., Жеравна