fbpx

Искам да ме управлява… Любовта

Парламент

Искам да ме управлява… Любовта

Разбира се, нямам предвид управление, а уреждане на държавните дела. Искам това да прави Любовта чрез хора, хора способни да я провеждат. Вярвам, че гениалността е проява на любовта, вярвам, че най-добрият експерт е този, който едновременно знае и обича, който е влюбен в добрината. Вярвам, че човек, който се е заел да урежда държавните дела е добре преди всичко да обича. Да обича хората, да е влюбен в тях и да се стреми да подобрява живота им, да се грижи бащински и майчински за своите братя и сестри от този народ.

И колко е прекрасно да се запитаме – този човек обича ли ни? И да си отговорим – да, той може да провежда любовта и добрината. Тогава е подходящ и за държавни дела, да ги урежда и подрежда обичайки, носейки светлина в ума и топлина в сърцето.

Няма ли любов има друг закон, тогава всичко е различно. Безлюбието ражда престъпления.

Вярвам любовта все повече се ражда в нас, тя расте и дава плодове. Любовта иде 🙂 иде в нас. Тя е посята.

Желая любовта да урежда отношенията между хората, в общините, в държавите и между народите.

Ние трябва да изградим това, да разгърнем любовта и да и дадем път. Да трансформираме в себе си безлюбието в любов. Да бъдем добротворци, вдъхновени от любовта.

Такава държава е прекрасна – държава на Любовта 🙂 Чудесни и светли държавници са тези, които имат и проявяват повече любовта. Тези, които са канал на доброто, на светлото, влюбени в народа, в своите братя и сестри, служещи с трепет. Служители на любовта и на доброто.

Вярвам това е пътят и той е предизвестен и показан от най-светлия син на Небето, наричан от нас Спасителя, който ни е показал път за спасение от безлюбието и спасение в Любовта.

Води ни, Господи в Твоя път на Любовта.

Искам да ме управлява Любовта 🙂

Господи, събуди в сърцата ни любовта, научи ни да я осъзнаваме, изявяваме и прилагаме. Изпълни ни с Твоята Любов.

 

Калоян Гичев, 24 юни, Жеравна.