fbpx

Методи за отслабване на волята

Методи за отслабване на волята

В днешно време има добре разработени методи за отслабване на волята. Те са изпитани и дават своите резултати. Разбира се, тук ще се разграничим от разглеждането на волята като вид упорство, а ще я разгледаме по-близка до желанието за живот, като нещо, което извира от нас. Именно волята, може да подхрани едно упорство, но тя не е упорството, а стремежът и желанието. Волята ни е помагала да се научим да ходим като малки – след всички падания, отново сме събирали сили, за да се стремим нагоре.

Волята подлежи на разгръщане и потискане, разбира се възможни са множество отклонения и изопачавания. За тях пък трябва да имаме воля да се изправим. За това волята може да бъде съчетана с желание за самоусъвършенстване, което пък води до страдания, защото преди да направим крачка напред, често разбираме, че сме нечисти, несъвършени и т.н. и трябва да излезнем от това положение. Това изисква усилия, а тези усилия биха имали сила, ако се подхранват от една светла воля.

Учителя Беинса Дуно ни насочва: “В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа.”

Сега ни трябва воля, за да открием Божията воля и тя да стане наша воля и да я изпълняваме. И всичко това да направим с любов и в свобода.

Животът ни предлага много ситуации, в които да работим върху волята си.

Рудолф Щайнер ни представя следната ситуация:

“По пътя към самоусъвършенстване най-добре можем да закалим волята си като смирено се предадем на съдбата си. Човек, който при всеки случай е ядосан и незадоволен със съдбата си, отслабва волята си. Този, който може да приеме чрез мъдро себевъзпитание това, което му донася съдбата, закалява волята си. Хора, които постоянно чувстват като напълно незаслужено това, което съдбата им е отредила, като нещо от което трябва да се отърсят, имат най-слабата воля.” (Събрани съчинения 61)

От тук виждаме как може да отслабим волята си – като уж я проявяваме когато сме ядосани или незадоволени. Ще разгледаме и още един метод съвсем конкретно. Нека да си представим някаква световна конспирация, която твори зло и това зло ни засяга. Тогава ние често сме склонни да се спираме над тази тема, да я мислим и да подминаваме ежедневно малки и конкретни неща, които зависят от нас. Нямаме сили да се справим с голямата конспирация и злосторствата ѝ, но фокусирайки се дълго в нея, забравяме за малките ежедневни неща, които можем ние да направим. Това съсипва волята и резултатите са налице – идеайните стремежи постепенно угасват, докато в един момент изчезват и човек е много обеднял.

Разбира се, целта на това разглеждане не е да си отслабваме волята, а да се опитаме да я обхванем и от тази гледна точка. Да си зададем въпросите – как мога с малки упражнения да работя върху правилното култивиране на добра воля в мен? Кога пренебрегнах една малка възможност за добра воля? Малкото приложено добро е по-голямо от голямото неприложено.

Стъпка по стъпка ние можем да изградим светла и добра воля в себе си, която да ни служи в живота. Има много методи за това и вярвам всеки, който чете този текст знае няколко. Пожелавам си да прилагаме пътя на малкото добро и така да отпечатваме небето на земята. Да бъде волята ти, Господи, както на небето, така и на земята!

 

Калоян Гичев, 16 март 2016 г.